Samenwerken aan herstel

Tarieven

 

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts direct terecht bij B Fit Fysio.

De behandelingen worden normaal vergoed door uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding en het aantal behandelingen is afhankelijk van uw polis. Wij kunnen u hierover informeren tijdens de eerste afspraak.

Onderstaande tarieven zijn van toepassing indien u geen vergoeding (meer) krijgt van uw zorgverzekeraar.

Screening (DTF)€ 16,50
Intake + onderzoek na screening DTF€ 39,60
Intake + onderzoek na verwijzing€ 39,60
Zitting fysiotherapie€ 39,60
Zitting fysiotherapie aan huis€ 54,45
Zitting fysiotherapie in instelling€ 36,00
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 66,00
Niet nagekomen* of te laat afgemelde** afspraak€ 39,60
Korte rapporten€ 39,60
Lange rapporten€ 81,00

* Niet nagekomen afspraken of afspraken welke niet tijdig zijn afgezegd (tenminste 24 uur  van tevoren), worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

** Een afspraak dient 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via: info@bfitfysio.nl

Bovenstaande tarieven gelden wanneer:

  • patiënt verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarmee Best Fit Fysiotherapie geen contract heeft afgesloten (Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar of uw behandelend fysiotherapeut)
  • patiënten met een restitutiepolis
  • patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie en derhalve dus de behandelingen zelf moeten betalen

Vergoedingen van de zorgverzekeraar

  • B Fit Fysio heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.
  • Afhankelijk van uw polis wordt uw behandeling vergoed.
  • Een vergelijking van zorgverzekeraars op basis van fysiotherapie behandelingen, treft u op deze pagina aan. Klik hier.

Betalingsvoorwaarden:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Best Fit Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt