Samenwerken aan herstel

Aangesloten bij

Wij zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Overheid, het zgn. BIG Register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Daarnaast zijn wij lid van de volgende beroepsorganisaties:

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut

NVFS (Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg). Dit is de belangenorganisatie en het servicebureau voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de sportgezondheidszorg

Tevens zijn wij lid of aangesloten bij de volgende organisatie: